Archive for the 'Kuasa Allah' Category

Jemaah haji bakal guna kereta kabel ke gua Hira’

• April 8, 2012 • Leave a Comment

Baca Quran ketika tidak sedarkan diri selepas pemebedahan!

• April 8, 2012 • 1 Comment