2 Fund terbaru dari Public Mutual

Public Islamic Select Enterprices Fund – Dana yang membolehkan anda melabur dengan dana Akaun 1 KWSP melalui SKIM PELABURAN AHLI. Dana ini menetapkan sasaran untuk pertumbuhan modal dengan melabur di 50 syarikat terbesar dari segi modal pasaran. Syarikat – syarikat ini disenaraikan di Bursa Sekuriti dengan mematuhi kehendak Syariah.

Public Islamic Income Fund – Dana yang membenarkan pelaburan melalui Skim Pelaburan KWSP. Dana ini juga menyediakan pendapatan tahunan dalam jangka sederhana dan panjang dengan melabur di sukuk dan Instrumen Pasaran Wang Islam.

Jika anda berminat melabur di kedua – dua dana ini, hubungi saya.

~ by alibara on October 12, 2008.

 
%d bloggers like this: